Moldavit aus Zatáčka

Artikel nach
Größer Moldavit-Anhänger, Rohstein
Zatáčka, Dobrkov, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOLAG2
Preis: 96,00 EUR 
Größer Moldavit-Anhänger, Rohstein
Zatáčka, Dobrkov, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOLAG3
Preis: 100,00 EUR 
Größer Moldavit-Anhänger, Rohstein
Zatáčka, Dobrkov, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOLAG5
Preis: 88,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-007
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-011
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-020
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-023
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-026
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-030
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-032
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-041
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-048
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-054
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-078
Preis: 12,00 EUR 
Mini-Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL0-2-080
Preis: 12,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-025
Preis: 249,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-026
Preis: 245,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-027
Preis: 255,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-028
Preis: 229,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-030
Preis: 232,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-031
Preis: 279,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-032
Preis: 300,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-033
Preis: 261,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-034
Preis: 252,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-035
Preis: 274,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-036
Preis: 314,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-037
Preis: 273,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-038
Preis: 286,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-039
Preis: 264,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-040
Preis: 307,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-016
Preis: 329,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-017
Preis: 444,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-018
Preis: 314,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-019
Preis: 377,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-020
Preis: 417,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-021
Preis: 360,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-022
Preis: 249,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-023
Preis: 320,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-024
Preis: 244,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-002
Preis: 84,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-010
Preis: 79,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-005
Preis: 134,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-007
Preis: 141,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-009
Preis: 163,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-012
Preis: 133,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-013
Preis: 136,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-014
Preis: 137,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-002
Preis: 482,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-006
Preis: 429,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-011
Preis: 538,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-001
Preis: 296,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-002
Preis: 225,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-014
Preis: 269,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-016
Preis: 288,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-017
Preis: 251,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-019
Preis: 291,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-020
Preis: 234,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-023
Preis: 236,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-026
Preis: 260,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-027
Preis: 225,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-028
Preis: 281,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-029
Preis: 275,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL15-20-032
Preis: 269,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-048
Preis: 422,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL20-30-064
Preis: 368,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL5-7-013
Preis: 46,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL5-7-015
Preis: 41,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL2-5-004
Preis: 14,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL2-5-005
Preis: 17,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL2-5-017
Preis: 18,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL2-5-022
Preis: 15,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL5-7-019
Preis: 42,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL5-7-022
Preis: 43,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL5-7-023
Preis: 54,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-021
Preis: 100,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-022
Preis: 89,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-023
Preis: 82,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-024
Preis: 87,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-025
Preis: 79,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-026
Preis: 91,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-027
Preis: 100,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-028
Preis: 81,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-029
Preis: 99,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-030
Preis: 82,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL7-10-035
Preis: 76,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-020
Preis: 153,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-021
Preis: 150,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-022
Preis: 160,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-028
Preis: 184,00 EUR 
Moldavit
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL10-15-035
Preis: 190,00 EUR 
Moldavit 30 - 40 Gr
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL30-40-007
Preis: 640,00 EUR 
Moldavit 30 - 40 Gr
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL30-40-008
Preis: 799,00 EUR 
Moldavit 30 - 40 Gr
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL30-40-009
Preis: 799,00 EUR 
Moldavit 30 - 40 Gr
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL30-40-013
Preis: 744,00 EUR 
Moldavit 30 - 40 Gr
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL30-40-014
Preis: 782,00 EUR 
Moldavit Riese
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL40-100-004
Preis: 1681,00 EUR 
Moldavit Riese
Zatáčka, Dobrkov, České Budějovice Region, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL40-100-006
Preis: 1128,00 EUR 
Moldavit XXL - Rarität
Zatáčka, Dobrkovská Lhotka, Slavče, Trhové Sviny, South Bohemia, Czech Republic

Artikel-Nr.: MOL40-100-010
Preis: 4187,00 EUR 


 

 

 
 
TOPGEO Mineralienhandel GmbH
Dr. Petr Zajicek
Commercial register:
HRB 671194 Amtsgericht Ulm
VAT-Id: DE147815490
Gersbach 10
74589 Satteldorf
Germany
Telephone: +49 7950 1345
Telefax: +49 7950 8483
eMail: topgeo.gmbh@t-online.de | mail@topgeo.com
  

1952:100